26 februari 2013

Ätbara parker i Arkitekten

I samband med en intervju med författaren till ”Hungry City”, Carolyn Steel (Arkitekten 2.13) omnämns...

20 februari 2013

Platsskräll – urban akupunktur

Det finns en underutnyttjad potential i stadens glömda mellanrum. Läs URBIO’s nya artikel om strategier för aktivering...

18 februari 2013

Mer grönt boende i söderort

Nu är bostadsprojektet Kv Drivhuset vid Enskede Gård Gymnasium på samråd. URBIO har hjälpt Järntorget och Grad...

13 februari 2013

Föreläsning World in Property

URBIO var inbjuden föreläsare på World in Propertys seminarium om utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden. Mattias...

5 februari 2013

FSK Isis i Saltsjöbaden invigd

Förskolan Isis i Nacka kommun är invigd! Politiker, tjänstemän, förskolepersonal, projektledare och arkitekter var samlade...

29 januari 2013

Föreläsning: GYF-erfarenheter

URBIO’s VD Mattias Gustafsson föreläste på Stockholm Stads seminarieserie ”Kompetensprogram för Norra Djurgårdsstaden” i etappen...

23 januari 2013

ÖSB etapp 1 ute på samråd

URBIO har arbetat fram gårdsplanering och grönytefaktor som underlag till samrådshandling i tre av kvarteren...

18 januari 2013

Artikel om naturlek

Läs URBIO´s senaste artikel på Hållbarstad.se om vikten av och idéer för naturpedagogisk lek skriven...

16 januari 2013

Slaget om stadsrummet

Läs URBIO’s krönika med kritik om hur bilen, och inte människan, kommit att bli dimensionerande...

15 januari 2013

Stråkidéer för Campus Solna

Som ett av fyra lag deltar URBIO i en inbjuden parallellskiss för park- och gatustråk...

14 januari 2013

Stockholmspaviljongen klar

URBIO deltar med förslag i den öppna arkitekttävlingen för ny signaturpaviljong i Stockholm. Paviljong ska...

7 januari 2013

Koncept för Citadellskajen

Västra Universitetsholmen i Malmö står inför en omfattande stadsomvandling. Området är en viktig länk mellan innerstad och...

loading
1 2 30 31 32