URBIO lämnar i dagarna in ett projekt i Saltängen/Norrköping och ett i Norra Djurgårdsstaden/Stockholm – båda med post-industriella frågeställningar som gemensam nämnare. En intressant nöt att knäcka är hur det kulturhistoriska arvet kan synliggöras utan att anläggningen förlorar sig i ruinromantik.