11 juni 2019

Mo-Bo – slutseminarium 12/6!

Dags för slutseminarium i forskningsprojektet Mo-Bo - arkitektur + hållbart resande. Under seminariet presenteras resultat...

3 juni 2019

Bilfritt mer grönt och värdetätt

"Dagens politiska krav på bilparkeringar inom bostadskvarteret stryper möjligheterna för viktiga ekosystemtjänster i staden. I...

28 maj 2019

Att växa upp i det urbana

Urbios kontorschef Linda Pettersson är inbjuden talare på seminariet Involving Children in City Planning, som...

27 maj 2019

Om medskapande i staden

Urbio via Emma Simonsson talar på Stockholm Urban Forum som går av stapeln den 28/5...

23 maj 2019

Strukturplan norra Visborg

Nu inleds arbetet med att ta fram gestaltningsprinciper för landskapet i de norra delarna av...

8 maj 2019

Härnösands urbana bäcklandskap

Urbio arbetar just nu tillsammans med WRS och Ecogain kring att hjälpa Härnösand att restaurera...

23 april 2019

Om tak för rekreation

När stadslandskap tätnar behöver potentialen i byggnadernas möte med himlavalvet nyttjas allt oftare som ytor...

10 april 2019

Inre hamnen i Visby

Nu drar landskapsarbetet för Inre hamnen i Visby igång! Området där Visby möter havet ska...

4 april 2019

Strukturskisser i västra Umeå

Tillsammans med våra kontorskollegor på Warm in the Winter arbetar nu Urbio med strukturskisser för...

28 mars 2019

Interaktiv lek i natur

Nu startar ”Hållbara lekmiljöer i staden”, ett Vinnovafinansierat forskningsprojekt som löper fram till 2022, där...

19 mars 2019

Om odling i staden

Nu på torsdag kl 16 föreläser Mattias Gustafsson, Urbio, på trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar i Älvsjö....

13 mars 2019

Taklandskap i Skärholmen

Just nu är slutspurten av systemhandlingen för ett nytt torn i Skärholmen. Byggnaden innehåller både...

loading
1 2 3 23 24