I södra Uppsala växer stadsdelen Rosendal fram med höga hållbarhetsambitioner. I etapp 2 ritar URBIO kvartersmark åt Diligentia med idéer om hur understödjande strukturer för DIY-kultur (do it yourself) kan skapa en mer aktiv närmiljö för boende och näringsidkare.