Nu påbörjas arbetet med gestaltningsprogram för Barkarbystaden tredje etapp i områdets nordöstra del. Kulturlandskap inklusive flygfält omvandlas till tunnelbaneansluten tät stadsväv. URBIOs arbete består i att ta fram gestaltningskoncept för grönstruktur, dagvatten och mellanrummens olika plats-typologier.