Under oktober medverkar URBIO i flera seminarier. Missa inte när Linda Pettersson föreläser på Landskapsarkitekturdagarna eller när Mattias Gustafsson håller i workshops i plattforms-samarbetet Tvärsamverkan för nya urbana synergier anordnat av Naturvårdsverket.