URBIO har fått i uppdrag av Skanska att rita vidare på landskapskonceptet för projektet Skärvet i Växjö. URBIO utreder nu storgårdskvarterets möjligheter, gestaltar utemiljö i kombination med den diversa men samtidigt omslutande bebyggelsen ritad av Kjellander Sjöberg arkitektkontor.