URBIO är med som ett av de “30 bästa i en ny generation framåt-tänkande och innovativa landskapsarkitekter” i den nya 30/30 Landscape Architecture utgiven av Phaidon. Boken innehåller exempel på ny landskapsarkitektur från runt om i världen och utkommer den 21:a september.