URBIO arbetar just nu i en rad skol- och förskoleprojekt och passar därför på att undersöka potentialen i vad morgondagens skolmiljöer kan vara. I gestaltningen av Raoul Wallenbergskolan Järvastaden, eller “Skolan mitt i byn”, vävs Patrik Grahns åtta parkkaraktärer in i gestaltningen av den hållbara utemiljön.