URBIO har fått i uppdrag av Sollentuna att ta fram landskapsidéer för grönblåa stråk och sociala platsbildningar i Rotebro. Här i Rotebro lär konstnären August Malmström hämtat sitt motiv till Grindslanten målad 1885 med Rotebro gästgivaregård och Sollentuna kyrka i fonden.