Tanja Peters heter URBIO’s nyförvärvade praktikant som ska arbeta hos oss på URBIO. Tanja kommer nu senast från landskapsarkitektutbildningen på SLU Alnarp där hon snart är färdig. Vi på URBIO ser fram emot en lärorik vårvinter tillsammans!