Urbio är ett fristående landskapsarkitektkontor bestående av tiotalet landskapsarkitekter. Tillsammans arbetar vi för att skapa mer livfulla och lekfulla stadslandskap. Vår utgångspunkt är en landskapsarkitektur som för naturen närmare människan.

Liv i staden

Vi är landskapsarkitekter. Fast inte riktigt som alla andra. Vår vision är att föra naturen närmare människan. Inte bara i syfte att göra staden grön och levande men för att skapa ett starkare band mellan naturen och oss. För när vi människor får chansen att uppskatta naturen är vi säkra på att vi också kommer göra allt vi kan för att ta hand om den. Och i staden finns det gott om plats för oss båda!

Vårt löfte är att levandegöra urbana landskap och det håller vi genom att skapa upplevelserika stadsmiljöer som varar länge. Vi avger det löftet inte bara för att öka värdet i sig men för att i slutändan skapa livskvalitet och göra staden till en bättre plats. För alla.

 

Vi ser oss själva som pionjärer och blickar nyfiket framåt så att vi kan bidra och leda en positiv utveckling för samhället, människan och naturen. Vi förlitar oss på kunskap, forskar och lyssnar gärna på vad andra har att säga för att hitta nya vägar. Samtidigt använder vi vår fantasi och räds inte säga det som krävs för att utgöra en aktiv röst i debatten.

Vi är en del av sammanhanget och helheten, samtiden och framtiden - och det är därför vi kan göra skillnad. Vi är en del av staden och en del av naturen. En organism med syftet att förena dem båda och skapa liv i våra städer.

Vi är Urbio.

Snabbfakta

Urbio grundades 2010 och har idag tiotalet anställda. Vi gestaltar, projekterar samt forskar kring landskapsarkitektur och hållbar stadsutveckling. Vi har kontor både i Stockholm och Göteborg, men vi arbetar med uppdrag runt om i hela landet. Våra kunder är alltifrån statliga verk, regioner och kommuner till privata fastighetsaktörer. Urbio verkar utifrån företagets kvalitets- och miljöledningssystem och är certifierat i enlighet med kraven i Svensk Kvalitets- och Miljöbas. Urbios ambition är att vara Nordens mest drivande landskapsarkitektkontor inom hållbar stadsutveckling. Utmana oss gärna!

RGB-metodiken

Rödgrönblå stadsbyggnadskonst - RGB - är ett arkitektoniskt angreppssätt som handlar om att formge gränssnitten mellan människans röda och naturens gröna och blå strukturer. Genom en prismatisk tankemodell utforskar vi synergieffekter som uppstår vid integrering av natur i staden.

Med vår rödgrönblåa stadsbyggnadskonst kan vi bidra till att främja människors hälsa och välbefinnande, samtidigt som utrymme skapas för andra former av liv i staden.

Hållbarhetsarbetet

Det dagliga arbetet på kontoret genomsyras av våra riktlinjer för ekologiskt och socialt ansvarstagande. I projekten erbjuder vi kunden hög kunskapsnivå kring återbruk och materials miljöpåverkan samt hur urbana ekosystemtjänster kan integreras och gestaltas.

Urbio är även en aktiv röst i debatten om hållbar stadsutveckling. Med artiklar och idéprojekt vill vi inspirera omvärlden och presentera gröna lösningar på samhälleliga utmaningar.

Varje år stödjer vi också globala projekt i kampen mot klimatförändringar och miljöförstöring, och vi arbetar kontinuerligt med att försöka minska kontorets klimatavtryck.