Klimatavtryck och trädplanteringar!

17 december 2021

Urbio beräknar varje år kontorets klimatavtryck, som i år landade på rekordlåga antal ton koldioxid, mycket p g a pandemin. Även i år har vi valt att klimatstödja via Plan Vivos trädplanteringsprojekt motsvarande 160 ton koldioxid. Trädplanterandet sker i samarbete med småbrukare i Cochabamba och Santa Cruz i projektet ArBolivia. Förutom klimatnytta bidrar trädplanteringen till förbättrad inkomst för småbrukarna samt främjar återbeskogning och biologisk mångfald i Amazonas. Åtgärderna bidrar tillsammans till att motverka den globala uppvärmningen, lindra fattigdom och förbättra hälsan för projektets medlemmar. Hör gärna av dig så berättar vi mera!