I den långsiktiga strategin för ett levande KTH-campus adderas nu studentbostäder till läromiljön. URBIO har hjälpt ByggVesta och Akademiska Hus att gestalta entréområden och park i anslutning till nya byggnader längs Drottning Kristinas Väg.