Urbio verkar för biofili för att åstadkomma gröna, robusta och trivsamma livsmiljöer

Urbio är ett kunskapsföretag som genom värdeskapande landskapsarkitektur verkar för att öka människors livskvalitet i städerna. Genom att integrera nya former av natur i urbana landskap vill vi främja hälsa och välbefinnande, utveckla naturpedagogiska värden och skapa klimatpositiva effekter.