Seminarietips! Spännande föreläsningar på Nordiska Trädgårdar 2014 arrangerat av FOR, bl a med URBIO’s medarbetare Linda Pettersson som den 21/3 föreläser om biofil stadsutveckling kopplat till stadsodling och dagvatten. Se programmet >