Om odling i staden

19 mars 2019

Nu på torsdag kl 16 föreläser Mattias Gustafsson, Urbio, på trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar i Älvsjö. På temat ’Stadsodling som stadsbyggnadselement’ kommer Mattias att ge exempel på hur odling kan ta plats i staden och berika livsmiljön på en rad olika sätt. Varmt välkommen att komma förbi och lyssna!