“Oavsett möjligheterna till att skapa receptiva ytor tillåtande för personlig annektering så borde en mer personlig stad börja med en utökad tolerans för det som inte är norm”. Gå in och läs krönikan på Hållbarstad.se av URBIO’s medarbetare Emma Simonsson!