Naturens principer – gör arbetsplatsen till ett bättre ställe. Läs URBIO’s krönika i Skanskas magasin Flervärden nr 4 2013 (sidan 20-21) om utemiljöns potential till att få nöjda hyresgäster och personal med attraktiva och myllrande kontorslandskap utomhus.