Utemiljön på projektet Etaget på Västra Kungsholmen, som URBIO arbetet med sedan 2013 på uppdrag av Tobin Properties, är nu äntligen på väg att bli färdigställt. Här finns bland annat grönskande takterrasser med fantastiska utblickar ut över det stockholmska landskapet.