“I den kommande vågen av stadsutvecklingsprojekt behöver vi stadsstrukturer som lockar fram barnens lek och utforskande av världen, tillika vuxnas vilja till avkopplande utevistelse!” Läs den senaste URBIO-artikeln på Hållbarstad.se om barnoptimerad stadsbyggnad.