Interaktiv lek i natur

28 mars 2019

Nu startar ”Hållbara lekmiljöer i staden”, ett Vinnovafinansierat forskningsprojekt som löper fram till 2022, där Urbio samarbetar med KTH, SLU, UU, Örebro kommun och Nordic parks. Målet är att locka fler barn till rörelse och naturupptäckter genom att kombinera digital interaktivitet med myllrande, gröna naturmiljöer. Gränssnittet mellan digital teknik och natur har stor potential att öppna upp för nya perspektiv inom både produktutveckling och stadsplanering.