Strukturskisser i västra Umeå

4 april 2019

Tillsammans med våra kontorskollegor på Warm in the Winter arbetar nu Urbio med strukturskisser för ett område i västra delarna av Umeå. Fokus ligger på att tolka och anpassa översiktsplanens stadsbyggnadsprinciper för just denna delen av staden, vidareutveckla gröna stråk och koppla samman omgivningarna bättre än idag.