Verksamhetslandskap de lux

22 maj 2020

Arbetet med verksamhetsområdet Finnslätten i Västerås på uppdrag av Kungsleden fortskrider. Nu jobbar Urbio vidare med flera delprojekt kring den centralt placerade byggnad 357 där olika typer av hitechföretag och serviceinrättningar ska samhusera. Ledstjärna för projektet har varit att skapa en attraktiv utomhusmiljö som bidrar till trivsel och välmående.