Arbetet med gestaltningsprogrammet för Slakthusområdets första etapp har tagit fart. Urbio jobbar på uppdrag av Fastsam med ett av kvarteren med hyresbostäder där tegel och grönska är tänkta att prägla karaktären. Arkitekt är Söderberg Söderberg. 2030 ska hela Slakthusområdet vara klart.