Klimatarbetet: från 9 till 5

15 december 2020

För andra året mäter Urbio kontorets samlade klimatavtryck. Detta för att lära oss vad som driver klimatutsläpp och hur vi som företag kan minimera dessa. För det senaste räkenskapsåret kan vi glädjande konstatera att vi nära nog halverat kontorets utsläpp jämfört med föregående år – från 9 ton till 5 dito. Hur vi gjorde det – kontakta oss så berättar vi mer!