Julhälsning från Urbio!

17 december 2020

Vi ser tillbaka på ett 2020 som präglats av omställningsarbete och många funderingar kring utemiljöernas uppgraderade roll och samhällsnytta i pandemitider. Vi vill passa på att tacka alla beställare och samarbetsaktörer för alla utvecklande kollaborationer under det gångna året! I år går Urbios klimatinvestering till trädprojekt i Bolivianska Amazonas via Plan Vivo.