I dagarna är det ett halvt år sedan storbranden rasade utanför Sala. Vad kan vi lära oss om klimatförändringarna och den sprirande pyrofila natur som nu kommer göra sitt intåg i det eldhärjade landskapet? Läs om URBIO’s idéförslag BVB – Besökspunkt Västmanlands Brandfält på Hållbarstad.se!