Om biofili i det urbana

7 december 2020

I Urbios senaste artikel på Hållbarstad trycker vi på naturens stora potential för människors välbefinnande i urbana landskap. Även i de mest stadsmässiga av platser, torgen, menar vi att stadsnaturen i olika former kan vävas in och bli en mer robust och sinnlig livsmiljö. Läs hela artikeln här>