URBIO har hjälpt Åke Sundvall Projekt AB och JOLIARK med landskapsplaneringen för 35 nya kedjehus längs med Råckstavägen i Bromma. Husen har en mycket karaktärsfull utdragen form som skapar fina, intima trädgårdsrum. Nu är planförslaget på utställning.