URBIO har ritat ett nytt entrétorg med artrikt trädskikt och krumelur-aktiga trädskydd på Karsuddens sjukhus i Katrineholm som nu invigts. Karsudden, som är under om- och tillbyggnad, är Sveriges största sjukhus för rättspsykiatrisk vård. Nu färdigställs också en serie gröna rastgårdar signerade URBIO.