Studieresa i Köpenhamn

19 september 2022

Urbio tog tåget (så klart!) till Danmarks huvudstad för att uppleva nya och äldre projekt, både till fots och på cykel. Fantastiskt intressant att höra vår arkitektguide Courtney d. Coyne Jensen berätta om underifrån-perspektiv i stadsutvecklingen, samt att uppleva både kvantitén och kvalitén på den klimatanpassning av staden som nu genomför. Studieresan kan sammanfattas med ordet: INSPIRERANDE!