Planlabb Malmslätt igång!

31 oktober 2019

Urbio har tillsammans med arkitektkontoret Warm in the Winter fått ramavtal med Linköpings kommun avseende arkitekt-tjänster inom stadsbyggnad. Nu har första uppdraget startat: Planlabb Malmslätt, där ett flertal stadsutvecklingsscenarion ska tas fram med hänsyn till olika järnvägssträckningar och stationslägen inklusive gestaltningsprinciper för bebyggelse och grönstruktur. Väldigt kul tycker vi!