Den 12:e mars föreläser URBIO på Teknologisk Instituts konferens ”Ny- och ombyggnation av skolmiljöer 2013” i Göteborg. Kom och hör oss berätta mer på ämnet “Naturpedagogiska och rörelsefrämjande utemiljöer för barn”!