Västra Roslags-Näsby i Täby kommun kommer när det står färdigt innhålla “spännande arkitektur, grönskande tak, parker och öppna platser där folk kan träffas och umgås”. URBIO var med och vann flera markanvisningar åt olika byggherrar våren 2014 och nu drar arbetet med landskapet på flera av tomterna.