URBIO kommer med bidrag från Boverket och i team med Urban Utveckling driva ett dialog- och brukarmedverkanprojekt på Skäggetorpskolan i Linköping som syftar till att aktivera tonårsflickor i planeringen av skolgårdsmiljön för att i förlängningen skapa mer jämställdhet mellan könen.