Kista nordväst om Stockholm är i översiktsplanen utpekad som en av de nya tyngdpunkter som kommer se en omvälvande stadsutveckling framöver. Nu har planen för Kista Äng, där URBIO utformat flera av gårdsrummen, precis varit ute på samråd. Läs mer om planen här>