Äntligen har boken “Urban odling” (ISBN 978-91-27-14585-6, Natur & Kultur) kommit från tryckeriet! Boken är skriven av trädgårdsjournalist Ulrika Flodin Furås och URBIO har genom Mattias bidragit med 18 byggprojekt. Stort tack till Maria och Elisabeth på NOK och Kühlhorn med söner för ett bra samarbete!