Den nya förskolan på Mensättravägen i Nacka är nu inflyttad! Passivbyggnaden om fyra avdelningar i två plan är ritad av Snidare arkitekter. Gården är omsluten av blandskogen med fina möjligheter till naturlek. Beställare är Nacka kommun.