“Om utrotandet av arter ska kunna begränsas framöver behöver fler människor medvetandegöras kring att allt vi gör får faktiska konsekvenser på vår livsmiljö. Att lyfta fram den svartlistade o-naturen är ett sätt att göra det på!” Läs gärna den senaste URBIO-artikeln på Arkdes hållbarhetsportal Hållbarstad.se >