Vasallen i Strängnäs har anlitat URBIO för att gestalta en naturpark med platsbildningar i anslutning till gamla regementsområdet P10 vid Eldsundsviken. Området har ett strategiskt entréläge för den kommande stadsutvecklingen med fina utblickar ut över Mälaren.