Torgprojekt i Täby Park!

13 september 2023

Urbio har på uppdrag av Täby kommun fått i uppdrag att rita på ett centralt torg i den pågående stadsexpansionen Täby Park. Här på torget ska trädplanteringar och uteserveringar samspela på ett vackert torggolv med smart dagvattenhantering.