På regionsjukhuset Karsuddens entréplats i Katrineholm har växtmaterialet nu tagit fart. Här finns ett drygt dussin trädarter och marktäckare som lammöra och blommande ormbergrot. Mässingsfärgade stålkrumilurer bidrar till platsens identitet, men är samtidigt påkörningsskydd.