URBIO är i team med Kjellander + Sjöberg, Urban Minds, TUB och Iterio inbjudna av Burlövs kommun till tävlingen om ny skelettplan för Kronetorpsområdet mellan Malmö och Lund. Stadsomvandlingsområdet ska ges plats för 6000 boende och 500 arbetsplatser.