Ny idrottsplats i Västerort

12 maj 2020

Vid Bällsta gård planeras nu en ny omfattande idrottsplats. Urbio hjälper Exploateringskontoret Stockholm Stad med systemhandlingsprojektering av allmän platsmark, vilket inbegriper en äldre alléväg, ett pärlband av torrdammar, en äng för spel och picknick samt ett skogsbryn med möjlighet till upptäckarlek.