Tävlingsvinst i Kävlinge

20 januari 2020

Urbio har bistått Sunnerö Arkitektkontor med att ta fram det vinnande förslagen ”Pilevall” – ett nytt hyresbostadskvarter åt KKB Fastigheter. Motiveringen kring gårdsmiljön lyder: ”förslaget visar ett fint anslag för gångar och vistelseytor inbäddade i frodig grönska och har en väl genomtänkt lösning för övergång från offentlig och privat vid handelsgatan. Även kantzonen mot väst är genomtänkt med uteplatser kantade av en låg mur.” Läs hela motiveringen här>