Storgårdskvarter i Örebro

30 januari 2020

Arbetet med ett storgårdskvarteret i Södra Ladugårdsängen i Örebro fortskrider. Den föredömligt stora och ej underbyggda gården kommer kunna erbjuda de boende härliga mötesplatser, plats för odling och olika former av lek- och idrottsaktiviteter. Byggherre är Slättö i nära samarbete med byggföretaget Moko.