Om urbana djup på Hållbarstad!

8 januari 2020

I Urbios senaste idéartikel på hållbarstad.se skriver vi om det viktiga med att inte glömma bort det småbrutna och mosaikartade i stadsbilden. Vi behöver mer stadsgrönska som medlar mellan stadens olika skalnivåer och som bildar förgrunder till stadmiljöernas fonder så att urbana djup uppstår! Läs hela artikeln här>