URBIO har i uppdrag att i samarbete med Axeloth gestalta ett taklandskap på ett lamellhus från 60-talet som byggs till med ca 15 nya etagelägenheter. Det gröna taklandskapet blir tillgängligt för alla i huset och får ett minispa med bastu, en festplats och ett orangeri med köksodling.