URBIO i team med Wall to Wall har i uppdrag åt Astrid Lindgrens Värld att ta fram förslag på småskalig besöksbebyggelse i anslutning till teaterparken i Vimmerby. Målet med bebyggelsestrukturen är ett trivsamt besöksboende rik på upplevelsevärden – både ur ett vuxen- och barnperspektiv.